Drugi król to Bolek Pierwszy zwany Chrobrym przez tutejszych

Другий король це Болек Перший, званий Хоробрим місцевими

Власне кажучи, Болеслав був першим офіційним королем Польщі, оскільки його батько — Мєшко Перший мав лише титул «великого князя» (wielki książe).

Jego twarz nie raz mincarze uwieczniali na denarze

Його обличчя не раз карбувальники увічнювали на денарії

На відміну від свого батька, Болеслав точно карбував монети, причому різних видів. Найвідоміша з них — денарій Princes Polonie.

Wielki cesarz, Otton Trzeci chrzestnym był dla jego dzieci

Великий імператор, Оттон Третій хресним був для його дітей

A konkretnie dla trzeciego, co dostało imię jego

А конкретно для третього, яке отримало його ім’я

Третього сина Болеслава звали Отто на честь німецького імператора Оттона ІІІ, чиїм підданим і союзником був Хоробрий. Припускають, що це хрещення відбулося під час з’їзду у Гнезні.

Zaś Chrobremu Maurycego włócznię wręczył a do tego

А Хороброму спис Маврикія вручив, а до того

Diadem swój na głowę wsadził w Gnieźnie jako symbol władzy

Діадему свою на голову всадив у Гнезні як символ влади

На гнезненському з’їзді Оттон ІІІ коронував Болеслава діадемою та подарував йому копію списа святого Маврикія — клейнода імператорів Священної Римської імперії, відомого також як «Спис Долі».

Chrobry zwiększał wciąż granice to o Milsko, to Łużyce

Хоробрий збільшував весь час кордони то на Мільско, то на Лужицю

Panem w Czechach był i Miśni, co dziś nawet się nie przyśni

Господарем у Чехії був і у Мішні, що сьогодні навіть не насниться

Мільско це стара назва Верхньої Лужиці. Нині Лужиця і Мішно (Лаузітц і Майсен) належать до Німеччини. Болеслав завоював ці землі у Генріха ІІ, котрий правив після смерті Оттона ІІІ. Також Хоробрий силою зайняв трон у Празі і став чеським князем. Німецько-польські війни за Лужицю закінчилися Будишинським миром, переважно на користь Польщі.

Chrobry, Chrobry, Byłeś dobry

Хоробрий, Хоробрий, ти був добрий [хороший]

Cieszyć też każdego musi, że popędził kota Rusi

Тішити теж кожного мусить, що погнав кота Русі

I to zdrowo, że tak powiem, bo z finałem aż w Kijowie

І то добряче, так би мовити, бо з фіналом аж у Києві

На прохання свого зятя, київського князя Святополка Окаянного (відомого вбивством своїх братів Бориса і Гліба) Болеслав рушив на Волинь, де розбив військо Ярослава Мудрого і дійшов аж до Києва. Але кияни невдовзі вигнали поляків зі столиці.

Gdzie jak tylko zdjął przyłbicę to uczynił nałożnicę

Де як тільки зняв забрало, то зробив наложницею

Tej Przedsławie, siostrze księcia co to nie chciał go za zięcia

Цю Предславу, сестру князя, який не хотів його за зятя

Ще до Київського походу Болеслав сватався до Предслави — рідної сестри Ярослава Мудрого, але згоди не отримав. Тому захопивши Київ польський правитель, спраглий помсти, у першу чергу полонив її і збезчестив.

Chrobry, Chrobry, Byłeś dobry

Хоробрий, Хоробрий, ти був добрий [хороший]

Jego ręki moc i głowy pół miliona kwadratowych

Міць його руки і голови півмільйона квадратних

Kilometrów Polsce dała, nigdy tyle już nie miała

Кілометрів Польщі дала, ніколи стільки вже не мала

Насправді, територія Польщі за Болеслава Хороброго становила всього чверть мільйона км2. А площа Речі Посполитої Обох Народів у кращі часи доходила і до 1 мільйона км2. Тож ідеться тільки про те, що перший польський король приєднав багато земель до своєї держави, хоч це й не було рекордом.

Teraz skupcie się psubraty, bo ważniejsze padną daty: 

Зараз зосередьтеся, негідники, бо найважливіші підуть дати:

Dziewięć sześć sześć – rok urodzin, choć nie każdy z tym się zgodzi

[966] Дев’ять шість шість — рік народження, хоч не кожен з цим погодиться

Rok tysięczny – w Gnieźnie hucznie uczcił Otta, dostał włócznię

[1000] Рік тисячний — в Гнезні гучно вшанував Оттона, отримав спис

Jeden zero jeden osiem – w Budziszynie pokój co się

stał dla Niemców przykrym przejściem

[1018] Один нуль один вісім — в Будишині мир, який

став для німців прикрим випробуванням

Dziesięć dwa pięć – tron i zejście

[1025] Десять два п’ять — коронація і кончина

Chrobry, Chrobry, Byłeś dobry

Хоробрий, Хоробрий, ти був добрий [хороший]

Super, super, super, super, Pocałujcie wy nas w kuper :)