Bolek Śmiały, syn Kazika, to był kawał polityka,
Болек Сміливий, син Казика, це був неабиякий політик
Stery władzy dzierżył mądrze, a krach jego wynikł stąd, że
Кермо влади тримав мудро, а крах його виник з того, що

W gniewie miał hamulce za nic, w pysze nie znał żadnych granic,
У гніві мав він гальма за ніщо, у пихатості не знав жодних меж,

Więc choć linię władzy słuszną obrał, psuł ją co i rusz to.
Тож, хоч лінію влади обрав слушну, псував її постійно.

Болеслав II Сміливий або Щедрий – польський князь і король, був сином князя Польщі Казимира I Відновителя і Добронеги, сестри Ярослава Мудрого, великого князя Київського.

Gdy Izasław, wuj z Kijowa prosił by go pocałował,
Коли Ізяслав, дядько з Києва, просив щоб його поцілував,

Chcąc by gestem tym niejako oddał cześć jego rodakom,
Бажаючи, щоб жестом цим деякою мірою віддав честь його землякам,

Śmiały złapał go za brodę i wytargał przed narodem,
Сміливий схопив його за бороду і видер перед народом,

Co w osobach dostojników świadkiem tego był wybryku.
Який в особах сановників був свідком цього вибрику.

Ізяслав Ярославич – великий князь Київський, спершу був союзником Болеслава ІІ. Коли у Києві спалахнуло повстання проти Ізяслава, внаслідок чого йому довелося втекти з міста, то наступного року він повернувся з польськими військами й придушив заколот.

Через п’ять років брати знову вигнали Ізяслава з Києва і він звернувся до Польщі, куди прибув з «достатком великим». Польський король Болеслав II Сміливий, однак, не тільки не надав родичеві допомоги, але й відібрав більшість багатств, вигнавши Ізяслава з країни, а з його суперниками уклав союз.

Gdy węgierski król Władysław, by dać azyl chętnie przystał
Коли угорський король Владислав дати притулок охоче погодився
I witając stał na błoniach – Bolek nie zsiadł nawet z konia.
І вітаючи стояв на луках – Болек не зліз навіть з коня.

Ця подія описана у хроніці Галла Аноніма. Щоправда, вона відбулася наприкінці життя Болеслава ІІ після подій, описаних нижче.

No i jeszcze błąd z biskupem, co z rąk jego stał się trupem,
Ну і ще помилка з єпископом, який від його руки став трупом,
Błąd, bo czyn to nieostrożny zgładzić zdrajcę, co jest możny.
Помилка, бо вчинок необережний вбити зрадника, який є впливовий.

Краківський єпископ Станіслав виступав проти жорстоких покарань та загалом проти сильної державної влади, за збільшення прав церкви. Через це його підтримували можновладці, котрі були в опозиції до короля. Болеслав II звинуватив єпископа у зраді та стратив його (за однією з версій – власноруч). Через це в країні почався заколот магнатів. Пізніше св. Станіслава було канонізовано і він став одним із трьох святих покровителів Польщі (на ряду зі св. Войцехом і Дівою Марією).

Jego siostra Świętosława była żoną Wratysława,
Його сестра Святослава була дружиною Вратислава,

Mimo to, z tym praskim księciem Śmiały prał się wciąż zawzięcie.
Попри це, з цим празьким князем Сміливий бився весь час завзято.

Болеслав ІІ мав звичку раз на кілька років нападати на Чехію, а потім знов з ними миритися.

Kiedy kleryk raz ubogi wdepnął w Bolesława progi,
Коли клірик раз убогий зайшов на Болеслава поріг,
Ten go srebrem oraz złotem obdarował zaraz potem,

Той його сріблом та золотом обрадував одразу після цього,
Aż opończa od ciężaru pękła chłopu w miejscach paru.
Аж плащ від тягаря луснув хлопцю в кількох місцях.
Widząc jaka zaszła szkoda, Bolek właśny płaszcz mu dodał.
Бачачи яка виникла шкода, Болек власний плащ йому додав.

Ця легенда також походить із хроніки Галла Аноніма.

Co był krótko mówiąc w cenie. Lud przydomkiem po tej scenie
Що був, коротко кажучи, в ціні. Народ прізвиськом після цієї сцени
Go obdarzył, Szczodry był nim. Czas już fakt opisać inny.
Його обрадував, Щедрий був ним. Час вже факт описати інший.

Дехто вважає, що прізвисько «Щедрий» літописець вжив як знущання, а тому надають перевагу титулу «Сміливий», хоча його історичність сумнівна.

Kiedy papież miał z cesarzem ciąg niemiłych raczej zdarzeń,
Коли папа мав з імператором низку неприємних радше подій,
Śmiały się po jego stronie opowiedział, stąd na tronie

Сміливий на його боці виступив, тому на троні
Zasiąść wreszcie mógł, tym samym wytarł przykrych wspomnień plamy

Сісти врешті міг, тим самим витер прикрих спогадів плями
(Lat czterdzieści cztery wcześniej Mieszko Drugi tronu zrzekł się).
(Років сорок чотири раніше Мєшко ІІ трону зрікся).

Болеслав II втрутився в боротьбу за інвеституру між імператором Генріхом IV і папою Григорієм VII на стороні останнього. Він відмовився виплачувати данину імператору і оголосив незалежність Польщі, а згодом визнав польську державу леном папського престолу. Це принесло свої плоди – Болеслава Сміливого було короновано королем Польщі.

Śmiały mężem był Rusinki, Wiaczesławy, i dziewczynki
Сміливий чоловіком був русинки, В’ячеслави, і дівчинки
Nie miał z nią, lecz Mieszka, który ponoć pięknej był postury

Не мав з нею, тільки Мєшка, котрий схоже гарного був вигляду
I rokował niesłychanie na wspaniałe panowanie,
І давав надії нечувано на чудове панування,

Ale żywot miał zbyt krótki, a to za przyczyną trutki.
Але життя мав закоротке, а це з причини отрути.

Вишеслава була дочкою великого князя Київського Святослава Ярославича. Єдиним її з Болеславом Сміливим сином був Мєшко. Після вигнання королівської сім’ї з країни, Мєшко виховувався при угорському дворі. У віці 17 років він повернувся до Польщі на запрошення свого дядька Владислава I, котрий же і змістив власного брата з престолу. За кілька років під час застілля Мєшко був отруєний.

Brat Śmiałego, Władek Herman – postać gorzej niźli mierna,
Брат Сміливого, Влад Герман – фігура гірше ніж погана,
Więc wybaczcie, że w przyszłości w moich pieśniach nie zagości.
Тож вибачте, що в майбутньому в моїх піснях не загостює.

Думаю, ви вже зрозуміли чому. Владислав І Герман прийшов до влади по головах і потім не виявив значних державницьких здібностей, зрікся королівського титулу (лишаючись князем), втратив частину земель і не міг дати раду власним синам.

Wspomnieć chyba jest celowe, Bolo pierwsze obiegowe,
Згадати напевно варто, Болек перші обігові,
Przy czym srebrne, bił monety.
При чому срібні, бив монети.

Ми згадували, що перші польські денарії карбував Болеслав І Хоробрий, але за його правнука випуск власних грошей було відновлено у більших обсягах.

Nim znajdziemy się u mety,
Перш ніж опинимося на фініші,
Jeszcze jedna sprawa ważka: gdy biskupa zabił Staszka,
Ще одна справа важка: коли єпископа вбив Сташка,

Możnych klan mu bunt w odwecie wyszykował. Żonę, dziecię
Клан вельмож йому бунт у відповідь підготував. Дружину, дитя

Śmiały wziął i zwiał na Węgry. Rad był z tego cesarz Henryk,
Сміливий взяв і втік в Угорщину. Рад був цьому імператор Генріх,

Wiedząc, że już w Europie nikt mu więcej nie dokopie
Знаючи, що вже в Європі ніхто його більше не подолає

Уже після смерті Болеслава Генріх IV планував військову експедицію в Польщу та Угорщині, проте вони ніколи не були реалізовані.

I że Polska jest tak słaba, że z niej zrobi swego raba.
І що Польща така слабка, що з неї зробить свого раба.
Chociaż Śmiały powrót w planie miał i tronu odzyskanie,
Хоч Сміливий повернення у плані мав і влади відновлення,

To niestety nie powrócił, bowiem ktoś mu żywot skrócił.
Та на жаль не повернувся, бо хтось йому життя вкоротив.

Do Łokietka królów skronie już nie miały być w koronie.
До Локетка королів скроні вже не мали бути в короні.

Болеслава II Сміливого повалили з трону і вигнали з Польщі. Він був змушений втекти до Угорщини і помер у вигнанні через два роки. Престол зайняв бунтівний брат Болеслава, Владислав Герман. Наступні польські правителі аж до Владислава Локетка у XIII столітті мали титул великих князів, а не королів.

Teraz skupcie się psubraty, bo ważniejsze padną daty:

Зараз зосередьтеся, негідники, бо найважливіші підуть дати:

Dziesięć, siedem, szóstka, gwiazdka – Śmiały w Gnieźnie królem nastał.

[1076] Десять, сім, шістка, Різдво – Сміливий у Гнезні королем став.

Dziesięć, siedem, dziewięć – sprawa zgonu bp Stanisława,

[1079] Десять, сім, дев’ять – справа загибелі єп. Станіслава,

Dziesięć, osiem, dziewięć – Sieciech kazał struć Bolkowe dziecię.
[1089] Десять, вісім, дев’ять – Сецех наказав отруїти Болекове дитя.

Воєвода Сецех – палатин Владислава Германа. Припускають, що він зазіхав на владу у Польщі і безпосередньо сприяв вигнанню Болеслава і отруєння Мєшка.

Bolku Śmiały! Bolku Śmiały! Nerwy wszystko ci spaprały!

Болек Сміливий! Болек Сміливий! Нерви все тобі зіпсували!

No i fajnie, no i co tam? Pocałujcie w otwór krota! :)