Choć łacinę znał i grekę, i choć mężnym był człowiekiem

Хоч латину знав і грецьку, і хоч мужньою був людиною

Mieszko II – król nasz trzeci, to nie sławią go poeci

Мєшко ІІ — король наш третій, та не славлять його поети

Фактично, другий король, бо його дід Мєшко І був лише великим князем. Мєшко ІІ Ламберт прославився як освічений правитель, але не дуже вправний полководець. Саме за його правління Ярослав Мудрий повернув Русі відібрані Болеславом Хоробрим червенські міста (Перемишль, Холм та інші). Також Мєшко ІІ втратив здобуті його батьком Лужицю, Моравію і Словаччину.

Historycy, kronikarze, więc przyspieszmy bieg wydarzeń.

Історики, хронікарі, отже нумо пришвидшимо перебіг подій

Zgon zgotujmy wcześniej krzynę, by się zająć jego synem.

Смерть зготуймо трохи раніше, щоб зайнятися його сином.

Na początek wieści liche, bo Kazimierz miał być mnichem

На початок вісті лихі, бо Казимир мав бути монахом

У віці 10 років Казимира справді віддали в монастир, але швидше за все для здобуття освіти. Достеменно невідомо чи він прийняв чернечий постриг.

Potem było jeszcze gorzej, bo zbiesiło się Pomorze

Потім було ще гірше, бо збісилося Помор’я

Казимир І перейняв державу у дуже поганому стані, ослаблену і розділену. Зокрема, на Помор’ї владу захопила місцева династія.

I Mazowsze z tym cześnikiem, сo był Mieszka urzędnikiem,

І Мазовія з тим чашником, що був Мєшка службовцем

На Мазовії утворилася окрема держава під владою Мецлава — колишнього придворного Мєшка ІІ, який підняв заколот проти Казимира Відновителя.

A do tego też Prusowie z lekka dali nam po głowie

А до того ж теж Пруси злегка дали нам по голові

Неясно про що йдеться. Казимир І не воював проти Німеччини або Пруссії. Хіба що маються на увазі ще часи його батька.

Gdy z Rychezą (imię matki) spakowali swe manatki,

Коли з Рихезою (ім’я матері) спакували свої манатки,

Bo wygnali ich krajanie, źle się działo w Lechistanie.

Бо вигнали їх земляки, погано діялося у Польщі

Одразу після смерті Мєшка ІІ великі феодали вигнали неповнолітнього Казимира з матір’ю з країни. Після того по всій Польщі почалися повстання проти державної і церковної влади.

Wtedy właśnie czescy woje wyruszyli na podboje

Саме тоді чеські воїни вирушили на завоювання

Z Brzetysławem, swoim księciem i tępili nas zawzięcie.

З Бретиславом, своїм князем і нищили нас завзято

Dostarczali przykrych doznań splądrowawszy Wrocław, Poznań,

Забезпечували прикрі враження, сплюндрувавши Вроцлав, Познань,

Kraków, Gniezno i w dodatku Śląsk zabrali sobie w spadku.

Краків, Гнєзно і в додатку Шльонськ забрали собі в спадок.

I relikwie też Wojciecha do kieszeni wpadły Czecha.

І мощі також Войцеха до кишені впали чеха

В цілому, стан описаний вище доволі детально. Святий Войцех — празький єпископ, один із трьох святих покровителів Польщі (на ряду зі св. Станіславом і Дівою Марією), але також патрон Чехії.

W zaistniałej sytuacji Kazik wrócił z emigracji.

У наявній ситуації Казик повернувся з еміграції.

Zbratał z Niemcem się doraźnie, potraktował też przyjaźnie

Побратався з німцем негайно, поставився теж приязно

Kijów, ślub dowodem tego z ruską laską Dobroniegą.

До Києва, доказом чого є шлюб з руською дівчиною Добронегою.

Казимир заручився військовою та фінансовою підтримкою німецького імператора Генріха ІІІ, який остерігався надмірного посилення чехів. Також його підтримав великий князь київський Ярослав Мудрий, котрий віддав за нього заміж свою сестру Добронегу.

No i właśnie z ich pomocą gonił wroga dniem i nocą

Ну і саме з їхньою допомогою гнав ворога вдень і вночі

I odzyskał, co zabrali, więc go wszyscy poważali.

І повернув, що забрали, тому його всі поважали.

Mir też miał u Warszawiaków, choć stolicą zrobił Kraków.

Авторитет теж мав у варшав’ян, хоч столицею зробив Краків.

Казимир І за допомогою Ярослава Мудрого переміг Мецлава і повернув собі Мазовію, зокрема варшавську землю. А оскільки Гнєзно було цілком зруйноване, то центр державної і церковної влади він переніс до Кракова.

Teraz skupcie się psubraty, bo ważniejsze padną daty:

Зараз зосередьтеся, негідники, бо найважливіші підуть дати:

Dziesięć, jeden, sześć i w lecie Kazik zjawia się na świecie.

[1016] Десять, один, шість і влітку Казик з’являється на світі.

Dziesieć, trójka i siódemka – czas wygnania, kraj w złych rękach.

[1037] Десять, трійка і сімка — час вигнання, країна в поганих руках.

Jeden, zero, trzy i osiem – Czech Brzetysław jest przy głosie.

[1038] Один, нуль, три і вісім — чех Бретислав має слово.

Jeden, nul, trzy, dziewieć – Kazik wraca, wroga mieczem razi.

[1039] Один, нуль, три дев’ять — Казик повертається, ворога мечем вражає.

Dziesięć, cztery i siódemka – krwawy bój, Mazowsze klęka

[1047] Десять, чотири і сімка — кривавий бій, Мазовія стає на коліна

I z Pomorzem znów należy, tak jak dawniej, do macierzy.

І з Помор’ям знов належить, як раніше, до вітчизни.

Jeden, zero, pięćdziesiątka – zbrojne odzyskanie Śląska.

[1050] Один, нуль, п’ятдесятка — збройне повернення Силезії.

Dziesięć, pięć i osiem – data jego zejścia z tego świata. Miał czterdzieści i dwa lata.

[1058] Десять, п’ять і вісім — дата його відходу з цього світу. Мав сорок і два роки.

Kazik, Kazik! Odnowiciel! Szanujemy bardzo my cię!

Казик, Казик! Відновитель! Шануємо дуже ми тебе!

Jestem Władek, a ja Radek! Pocałujcie nas w pośladek! :)