Wspomnieć chyba nie zawadzi, że Łokietka syn i Jadzi –
Згадати, певно, не завадить, що Локетка син і Ядзі –
Kazik III, Wielkim zwany, miał początek przechlapany.
Казик ІІІ, Великим званий, мав початок препоганий.

Казимир народився на початку XIV століття як наймолодший син Владислава Локетка і Ядвіги Болеславівни, про котрих ішлося в минулій частині.

Фраза “mieć przechlapane” у Словнику польського сленгу перекладена як “Stracić czyjeś zaufanie lub sympatię; popaść w niełaskę”.

Bo z sąsiadów każdy wraży, jak nie Krzyżak, to Tatarzy,
Бо з сусідів кожен ворожий, як не хрестоносець, то татари,

A do tego z Litwy strony knucie, szczucie i zagony.
А до того ж з боку Литви інтриги, цькування і загони [військ].

Czechów szef – Jan Luksemburczyk wciąż tereny chciał mu kurczyć
Чехів шеф – Ян Люксембурзький весь час території хотів йому вкорочувати

Коли у 1333 році двадцятитрирічний Казимир посів престол, польська держава знаходилася в дуже небезпечному становищі. Під контролем короля перебували лише дві провінції – Малопольща і Великопольща. Куяви і Ґданське Помор’я були окуповані Тевтонським орденом (т. зв. Хрестоносці), Силезія визнавала над собою владу чеського короля Яна Люксембурзького, котрий претендував на польську корону. А в 1340 почалася тривала війна Польщі проти Литви і Золотої Орди за Галицько-Волинське князівство.

Nie miał pewnej też pozycji w kraju, skutkiem opozycji.
Не мав певної теж позиції в країні внаслідок опозиції.

Dla jej wodza Borkowica metą stała się ciemnica,
Для її лідера Борковіца фінішем стала темниця,

W której skonał z tej przyczyny, że mu Kazik wstrzymał płyny.
В котрій сконав з тієї причини, що йому Казик зупинив рідини.

Деякі місцеві князі не були дуже лояльними до нового короля. Казимир намагався виправити це, здійснюючи адміністративну реформу і призначаючи надійніших воєвод і старост. Але коли він усунув від влади познанського старосту Матвія Борковіца, той підняв повстання – т. зв. “лицарську конфедерацію”. Невдовзі бунт було придушено і Мацько присягнув на вірність королю, але продовжив плести проти нього інтриги. Тож скоро Борковіца арештували й засудили на голодну смерть.

Tak to sprytnie sobie radził Kazik z tym, co z nim się wadził.
Так-от спритно справлявся Казик з тим, хто йому заважав.

Z Krzyżakami zawarł pokój, Czas zyskując oraz spokój
З хрестоносцями уклав мир, виграючи час і спокій

Казимир Великий уклав каліський мир із Тевтонським орденом за яким зрікався прав на Ґданське Помор’я та деякі інші землі, а натомість отримував Куявію. Ця угода хоч і була на перший погляд не дуже вигідна для Польщі, але мала важливе стратегічне значення.

Po czym zmienił kraj dosłownie w zamki, twierdze i warownie,
Після чого змінив країну буквально з замки, твердині й фортеці,

Co 53 ich było, jeśliby się policzyło.
Котрих було 53, якби порахувати.

Король Казимир ІІІ прославився зокрема будівництвом кам’яних оборонних споруд на зразок Західної Європи. За його правління збудовано 53 замки і 27 укріплених міст (близько сотні нових міст загалом), що сприяло також розвитку виробничої інфраструктури.

Kazio Wielki! Kazio Wielki! Ruszył cegły – wstrzymał belki!
Казик Великий! Казик Великий! Зрушив цеглу – зупинив балки!

У зв’язку зі згаданими вище заслугами, ще літописець Ян Длугош сказав, що Казимир ІІІ Великий “zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. І це стосується не лише архітектури, а й зміцнення держави загалом.

Obszar Polski Wielki Kazik ponad dwa powiększył razy
Площу Польщі Великий Казик збільшив більше ніж удвічі
Zapisywał też do Hanzy miasta, czyniąc z nich bonanzy
Записував теж до Ганзи міста, роблячи з них золоті жили

Він дійсно суттєво розширив територію Польщі, зокрема завдяки приєднанню Галичини, Поділля та інших земель.

Ганза – це торговельна спілка німецьких прибалтійських міст, тому польські міста до неї не належали, але активно з нею співпрацювали. Казимир засновував міста на німецькому (магдебурзькому) праві, що приваблювало банкірів, купців і ремісників з Заходу.

Nie dał grać rycerzom w kości ni o konia, ni o włości,
Не дав грати лицарям у кості ні на коня, ні на волості,
A w Wiślicy i Piotrkowie skończył wreszcie z bezhołowiem
А у Вислиці й Пьотркові покінчив нарешті з безголов’ям
I w statuty ujął pilne prawo karne i cywilne.
І в статути помістив старанно право карне і цивільне.

Казимир ІІІ реформував військо і дбав про дисципліну в ньому. Зокрема, запровадив суворі кари за нанесення шкоди польським селянам та їх майну під час походів через власні землі.

Він видав Вислицько-Пьотрковські статути, відомі також як статути Казимира Великого, в котрих уперше було кодифіковане польське звичаєве право. Спочатку це були два окремі статути – один для Великопольщі, інший для Малопольщі, оскільки в цих краях різнилися звичаї, але згодом їх було об’єднано. Більшість питань у них стосувалися кримінального права, лише частково зачіпаючи цивільне.

Miał on też ideę taką: zarób sam i daj rodakom.
Мав він теж таку ідею: зароби сам і дай землякам.

Великі заслуги в Казимира також в економічній сфері. Він сприяв освоєнню нових земель, як уже було сказано раніше, засновував нові самоврядні міста, котрі активно розвивали торгівлю. Провів монетарну реформу, вперше почав карбувати не лише злоті, а й ґроші (розмінні монети).

U Wierzynka na kolacji podjął władców wielu nacji,
Біля Вєжинка на вечері прийняв володарів багатьох націй,

By pomiędzy zakąskami móc się zająć problemami.
Щоб між закусками могти зайнятися проблемами.

Йдеться про краківський з’їзд європейських монархів, у рамках якого відбувалася т. зв. “uczta u Wierzynka” – бенкет, організований купцем і банкіром Миколаєм Вєжинком. Учасниками і гостями польського короля були Карл IV, імператор Священної Римської імперії, король Угорщини Людовик I, датський король Вальдемар IV Аттердаг, король Кіпру Петро I та інші правителі Європи.

Klarze, Cudce i Esterce oddał ciało, no i serce.
Кларі, Цудці й Естерці віддав тіло, ну і серце.
Takoż Kryśce Rokiczanie – krótko mówiąc, lubił panie.
Також Христі Рокічані – коротко кажучи, любив жінок.

Żywot w sprawach tych wiódł bujny, bigamistą był podwójnym.
Життя в цих справах вів буйне, бігамістом був подвійним.

Казимир Великий був одружений чотири рази: з Альдоною, Аделаїдою, Христиною та Ядвігою. Але не водночас, а по черзі, тому характеристика його як “подвійного бігаміста” не зовсім коректна. Хоча крім того король мав кількох коханок (зокрема Цудку й Естерку) і дітей від них, однак про них відомо вкрай мало.

Lecz pamiętał też o głowie, stąd założył był w Krakowie
Але пам’ятав також про голову, тож заснував у Кракові
Uniwerek w Polsce pierwszy. Kochanowski (ten od wierszy)
Універ у Польщі перший. Кохановський (той від віршів)

Skończył go, jak też Kopernik, to uczelni chyba miernik.
Закінчив його, як теж Коперник, а це закладу показник.

Однією з найбільших заслуг Казимира Великого було заснування Краківської академії, котра пізніше стала Ягеллонським університетом. Навчальний заклад створювався на зразок італійських університетів, тому був тісно пов’язаний з державою і готував передусім правників, котрі б посилили адміністративний апарат (на відміну від поширеної тоді в Європі французької моделі університетів, що залежали від Церкви).

Teraz skupcie się psubraty, Bo ważniejsze padną daty:

Тепер зосередьтеся, негідники, бо найважливіші підуть дати:

Jeden, trójki trzy – w koronie odtąd były jego skronie

[1333] Один, трійки три – в короні відтоді були його скроні

Jeden, trzy, trzy, pięć – Czech Janek, co nam wstręty robił same,
Do korony polskiej roszczeń zrzekł się, tak go Kazik podszedł.

[1335] Один, три, три, п’ять – чех Ян [Люксембурзький], що нам робив лише перешкоди,
До корони польської претензій зрікся, так його Казик обдурив.

Jeden, trójka, czwórka i trzy – zawarł pokój, czym przechytrzył
Zakon, co miał broni siła. Rzecz w Kaliszu się odbyła.

[1343] Один, трійка, четвірка і три – уклав мир, чим перехитрив
Орден, що мав зброї силу. Справа в Каліші відбулася.

Jeden, trzy, sześć, cztery – AK czyli UJ wzniósł dla żaka.
W tymże roku, też w Krakowie, na zjazd spieszą doń królowie.

[1364] Один, три, шість, чотири – АК тобто УЯ звів для студента.
В тому ж році, теж у Кракові, на з’їзд поспішають до нього королі.

Jeden, trójka, siedemdziesiąt – Piast ostatni odszedł w nicość,
Один, трійка, сімдесят – П’яст останній відійшов у небуття,
Piast, co z Polski przegnał biedę rządząc lat trzydzieści siedem.
П’яст, що з Польщі прогнав бідність, правлячи років 37.

Оскільки Казимир не залишив законного спадкоємця, то з його смертю обірвалася династія П’ястів, а польська корона згідно з попередніми угодами перейшла до його племінника за лінією сестри – Людовика Угорського.

Kazio Wielki! Kazio Wielki! Ruszył cegły – wstrzymał belki!
Казик Великий! Казик Великий! Зрушив цеглу – зупинив балки!

Hej, mieszkańcy miast i osad! Mam was tam, gdzie nie mam nosa!

Гей, жителі міст і поселень! Маю вас там, де немає носа! :)